Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W dniu  10.08.2017 roku odebrano i oddano do użytkowania drogę gminną 103928B w Nowowoli. Przebudowa drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020".

Inwestycja pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 103928B w miejscowości Nowowola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", zrealizowana przez Gminę Janów, kosztowała około 1,5 mln zł, z czego połowa pochodzi z dofinansowania Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2020. Pozostałą kwotę sfinansowała Gmina Janów z własnego budżetu. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię, chodnik, nowe odwodnienie, zatokę autobusową, wyniesione przejścia dla pieszych i ich oświetlenie.

Prognoza pogody
Janów

Wybory 2019

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy