Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W dniu 21.12.2018 r. w Urzędzie Gminy Janów odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janów  wyposażenia zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2282/18 zawartą w dniu 08.10.2018 r.

Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki został zakupiony wynosi 18 462,94 zł, z czego 18 278,31 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 184,63 zł z budżetu Gminy Janów.

Na mocy podpisanych umów darowizny Jerzy Pogorzelski – Wójt Gminy Janów wspólnie z Dorotą Bohdan Skarbnikiem Gminy i Tomaszem Muklewiczem –Inspektorem UG przekazał:

 • jednostce OSP Janów – reprezentowanej przez Ryszarda Kuklicza – Prezesa OSP Janów oraz Alfreda Turela – Skarbnika OSP Janów 
 1. Piła ratownicza do cięcia szyb M12 C12HZ-0 – 1 szt.
 2. Mata sprzętowa do rozłożenia narzędzi – 1 szt.
 3. Detektor wielogazowy MSA ALTAIR 4x EX-OX-H2S-CO z ładowarką – 1 szt.
 4. Latarka Vulcan 44753 Led Ex 230/12V –2 szt.
 5. Parawan GT – 020 (160 x 160) z napisami – 1 szt.
 6. Lampa ostrzegawcza – drogowa – 4 szt.
 • jednostce OSP Przystawka – reprezentowanej przez Stanisława Opackiego – Prezesa OSP Przystawka oraz Jana Szypulskiego  – Skarbnika OSP Przystawka
 1. Latarka Vulcan 44753 Led Ex 230/12V - 1 szt.
 2. Maszt oświetleniowy PELI9430 C RALS 6 LED – 1 szt.
 • jednostce OSP Rudawka – reprezentowanej przez Kazimierza Murzę – Prezesa OSP Rudawka oraz Jarosława Ostapowicza – Skarbnika OSP Rudawka.
 1. Latarka Vulcan 44753 Led Ex 230/12V - 1 szt.
 2. Maszt oświetleniowy PELI9430 C RALS 6 LED – 1 szt.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Janów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”

 

Prognoza pogody
Janów

Wybory 2019

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy