Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

22 września 2019 r. przed remizą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego miejscowej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym GBA 4,3 / 35 na podwoziu Mercedes Atego 1630. Zakup pojazdu za kwotę 814.506,- zł. możliwy był dzięki środkom finansowym budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także środkom finansowym samorządu województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego i gminy Janów oraz prywatnych sponsorów.

Uroczystego przekazania pojazdu dokonał Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego poświęcenia ksiądz Stanisław Chim – proboszcz parafii pw. Świętego Jerzego w Janowie.

W apelu uczestniczyli m. in.: nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant wojewódzki PSP, Maciej Borzyszkowski – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Piotr Rećko – starosta sokólski, Bożena Jelska – Jaroś – wicestarosta sokólski, st. bryg. Dariusz Wojtecki – komendant powiatowy PSP w Sokółce, Jerzy Pogorzelski – wójt Janowa wraz z radnymi Rady Gminy, przedstawiciele podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, min. min. nadkom. Sławomir Kołakowski – komendant powiatowy Policji w Sokółce wraz z zastępcą, przedstawiciele lokalnych władz ZOSP RP wraz z zarządami jednostek OSP z terenu gminy, a także darczyńcy i okoliczni mieszkańcy.

Po wystąpieniach zaproszonych gości kończących uroczystość – uczestnicy spotkania wykonali pamiątkowe zdjęcie na tle przekazanego pojazdu pożarniczego.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie funkcjonującej od roku 1995 w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy pozwoliło na podniesienie stanu gotowości operacyjno – technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej i przyczyniło się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz.
Zdjęcia: Agnieszka Sielewicz oraz UG Janów.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy