Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o planowanej przerwie w dostawie wody do miejscowości: Janów (ul. Łąkowa, Ogrodowa, Trofimowska, Parkowa), Trofimówka, Kizielany, Szczuki, Kizielewszczyzna, Skidlewo, Frąckowa Buda w dniu 29.10.2019 r. w godz. 8:00 – 14:00 ze względu na konieczność wykonania wcięcia do sieci wodociągowej nowo budowanej sieci. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy