Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Rusza nabór wniosków o powierzenie grantów (nr 1/G/2019) w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów, w którym do rozdania jest 450 000 zł. Wsparcie  skierowane jest do podmiotów  z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne. Wnioskodawcami nie mogą być osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Termin składania wniosków: 12.11.2019 r. - 03.12.2019 r.

Zakres tematyczny operacji: aktywne społeczności lokalne.

Na co można otrzymać dofinasowanie?

Działania edukacyjne podnoszące wiedzę, w tym szkolenia dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map, bądź folderów promujących obszar LGD. Promocja obszaru poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach, targach itp. Organizacja wydarzeń, imprez, a także zakup m.in. regionalnych strojów, instrumentów, wyposażenia służących promowaniu obszaru LSR.

Grantobiorcami mogą być:

  • organizacje pozarządowe
  • ośrodki kultury
  • KGW rejestrowe
  • Parafie

Wysokość kwoty grantu, intensywność pomocy oraz forma wsparcia:

  • Kwota grantu o jaki może ubiegać się Grantobiorca wynosi od 5 000 zł do 20 000,00 zł
  • W ramach realizowanego zadania w projekcie grantowym pomoc przyznawana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.
  • Wkład własny Grantobiorcy może zostać wniesiony do zadania realizowanego w ramach projektu grantowego w przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców
  • Grant jest wypłacany w formie prefinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: http://biebrza-leader.pl/  (zakładka Konkursy - PROW 2014-2020).

W przypadku pytań dotyczących ww. naboru zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy