Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

OGŁOSZENIE
Nabór  wniosków o udział w programie
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”


Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” w Korycinie informuje, że Zwiazek ma zamiar przystąpić do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” - w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

W związku z powyższym rolnicy (mieszkańcy Gminy Janów i Korycin) zainteresowani usunięciem w 2019/2020 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag powinni złożyć w biurze Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” zgłoszenie chęci udziału w programie, w terminie do dnia 15 listopada  2019 roku, do godziny 15:30

Złożenie zgłoszenia chęci udziału w programie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ani przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”.

Zgłoszenia chęci udziału w programie należy składać w biurze Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” w Korycinie ,ul. Słowiańska 14 ,od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30-15:30.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:
https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

                        
Przewodniczący Związku Gmin
„Kumiałka-Biebrza”       

Jerzy Pogorzelski       

Załączniki:

- WNIOSEK FOLIE

- Klauzula informacyjna
                

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy