Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Rejon służbowy - gmina Janów

 
Zagrożenie:
Kłusownictwo - nielegalny, niezgodny z obowiązującymi przepisami połów ryb na terenie zalewu Sitawka

Źródło informacji:
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców oraz nanoszonych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
 

Okres obowiązywania:
II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:
Sporządzenie KZD, na powyższe zagrożone miejsce, zorganizowanie wspólnych służb z funkcjonariuszami Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, celem dokonania wspólnych działań związanych ze wzmożoną kontrolą miejsc zagrożonych, przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami PZW Janów. Przypomnienie zasad amatorskiego połowu ryb. Zorganizowanie akcji przypominającej o konsekwencjach nielegalnego połowu ryb, wzmożone kontrole funkcjonariuszy PP Janów w rejonie miejsc zagrożonych, represjonowanie osób dokonujących połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
- Urząd Gminy w Janowie - umieszczenie informacji na stronie internetowej o PDP
- Przedstawiciel PZW w Janowie - organizacja spotkania, przekazanie informacji o konsekwencjach prawnych, w razie połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami
- Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, wspólne służby, wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, zbieranie informacji o osobach dokonujących połowu ryb bez uprawnień


Zagrożenie:
Kłusownictwo - nielegalny połów ryb nad zalewem w Korycinie oraz na rzece Kumiałka w godzinach 5:00-10:00 i 18:00-22:00. Powyższy problem wpływa niekorzystnie na ilość ryb w zbiorniku oraz niezadowolenie wędkarzy łowiących zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Źródło informacji:
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców gminy Korycin oraz nanoszonych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
 
Okres obowiązywania:
II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:
Sporządzenie KZD, na powyższe zagrożone miejsce, zorganizowanie wspólnych służb z funkcjonariuszami Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, celem dokonania wspólnych działań związanych ze wzmożoną kontrolą miejsc zagrożonych, przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami PZW Janów, który obejmuje również okręg Korycina. Przypomnienie zasad amatorskiego połowu ryb. Zorganizowanie akcji przypominającej o konsekwencjach nielegalnego połowu ryb, wzmożone kontrole funkcjonariuszy PP Janów w rejonie miejsc zagrożonych, represjonowanie osób dokonujących połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
- Przedstawiciel PZW w Janowie - organizacja spotkania, przekazanie informacji o konsekwencjach prawnych, w razie połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami
- Funkcjonariusze Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce, wspólne służby, wzmożone kontrole miejsc zagrożonych, zbieranie informacji o osobach dokonujących połowu ryb bez uprawnień

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy