Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

INFORMACJA

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r.,Zgromadzenie Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” Uchwałą Nr VII/22/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr VIII/28/20z dnia 15 stycznia 2020 r.dokonało wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty w przypadku nieruchomości:

Czytaj więcej...

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, prosimy posiadaczy drobiu o zapoznanie się z informacją Wojewody Podlaskiego o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia tego wirusa do gospodarstw.

PISMO INFORMACYJNE