Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 "Janowska tkanina dwuosnowowa - zachować tradycje"
zadanie realizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie
w okresie III - XII 2018 r.
mistrz tradycji - Danuta Radulska
uczeń - Jadwiga Możejko
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Na terenie naszej Gminy budowę nowoczesnej sieci światłowodowej przeprowadzi firma KOBA sp. z o.o. z Białegostoku jako zwycięzca konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Bieżąca inwestycja dotyczy 19 miejscowości z Gminy Janów:

Czytaj więcej...

W dniu 21.12.2018 r. w Urzędzie Gminy Janów odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janów  wyposażenia zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2282/18 zawartą w dniu 08.10.2018 r.

Czytaj więcej...

WESOŁYCH ŚWIĄT

Niech te radosne
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Będą szczęśliwe dla każdego,
Niech przyniosą wszystkim
Radość i nadzieję oraz dużo dobrego
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy mieszkańcom Gminy Janów
Wójt Jerzy Pogorzelski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz Przewodniczący Rady Andrzej Zygmunt Bielec
wraz z Radnymi Gminy Janów

Prognoza pogody
Janów

Wybory 2019

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy