Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Rejon służbowy - gmina Janów

 
Zagrożenie:
Kłusownictwo - nielegalny, niezgodny z obowiązującymi przepisami połów ryb na terenie zalewu Sitawka

Źródło informacji:
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców oraz nanoszonych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
 

Czytaj więcej...

 

Wójt Gminy Janów i Komitet Organizacyjny

serdecznie zapraszają

Na uroczyste obchody  101  Rocznicy

Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE
Nabór  wniosków o udział w programie
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”


Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” w Korycinie informuje, że Zwiazek ma zamiar przystąpić do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” - w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie  Wójta Gminy Janów 

z dnia 28 października 2019 r. 

o  przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości  rolnych  położonych w obrębie gruntów Kizielewszczyzna, gmina Janów 

Wójt Gminy Janów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza  ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów.  

Więcej informacji w BIP

 

Rusza nabór wniosków o powierzenie grantów (nr 1/G/2019) w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów, w którym do rozdania jest 450 000 zł. Wsparcie  skierowane jest do podmiotów  z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne. Wnioskodawcami nie mogą być osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Czytaj więcej...

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o planowanej przerwie w dostawie wody do miejscowości: Janów (ul. Łąkowa, Ogrodowa, Trofimowska, Parkowa), Trofimówka, Kizielany, Szczuki, Kizielewszczyzna, Skidlewo, Frąckowa Buda w dniu 29.10.2019 r. w godz. 8:00 – 14:00 ze względu na konieczność wykonania wcięcia do sieci wodociągowej nowo budowanej sieci. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy