Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

GMINA JANÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU:

Głównym atutem gminy Janów jest bogata i ciągle udoskonalana infrastruktura. Inwestycje dokonane w przeciągu kilku ostatnich lat w różnych dziedzinach zostały bardzo wysoko ocenione w konkursie "Nasza Gmina w Europie", znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce Gmin w kraju. Kompleksowe przedsięwzięcia podejmowane w trosce o zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców mają także na celu ochronę Środowiska naturalnego.

Są to m.in.

- Nowoczesna oczyszczalnia ścieków
- Sieć wodociągów obejmująca wszystkie wsie w gminie
- Kompleksowa, selektywna gospodarka odpadami stałymi prowadzona przez Związek Gmin "Kumiałka - Biebrza"
- Termomodernizacja wszystkich obiektów komunalnych połączona z wymianą pieców węglowych na energooszczędne i ekologiczne opalane biomasą, która pochodzić będzie z miejscowych, łatwo dostępnych źródeł. Nowoczesny system grzewczy wspomagają kolektory słoneczne
- Zbiornik retencyjny "Sitawka" na rzece Kumiałka będący także obiektem rekreacyjnym i wędkarskim
- Trzeba podkreślić, iż gmina Janów jest w 100% stelefonizowana. Od wielu lat, stale prowadzone są remonty i budowa nowych dróg, dzięki czemu wszystkie wsie posiadają dogodne połączenia komunikacyjne.
 Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy