Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Wójt Gminy Janów informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą przyjmowane od 03.08.2020 do 31.08.2020. Do wniosku o zwrot należy załączyć:

1) faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku to jest od 01.02.2020 do 31.07.2020,
2) zestawienie faktur,
3) oświadczenie,.

Rolnicy którzy posiadają bydło i chcą skorzystać z limitu przysługującego w wysokości 30 litrów na DJP muszą załączyć dokument wydany przez ARiMR zawierający informacje o liczbie DJP za rok poprzedni chyba że była złożona w lutym przy pierwszym naborze wniosków.

Link informacyjny: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Załączniki:

- Wzór wniosku

- wykaz faktur

- oświadczenie

 

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy