Informacja o Urzędzie w Polskim Języku Migowym

Aby połączyć się z Tłumaczem Migam na żywo proszę tu kliknąć

Migam-rece.png

 

 
 

Witamy Państwa w Gminie Janów.

Gmina Janów, jest gminą wiejską, położoną w województwie podlaskim, w odległości około 24 km od miejscowości Sokółka i 44 km od miasta Białystok.

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną Gminy. Siedziba Urzędu znajduje się w miejscowości Janów, ul. Parkowa 3.

Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy. Przyjmowanie interesantów przez Wójta w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 8:00 do 10:00 lub w inne dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, nr tel.: 85 721-62-88.

Urząd Gminy zaprasza wszystkich do odwiedzenia Urzędu codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informacji udzielamy, także telefonicznie pod numerem 85 721 62 88, elektronicznie poprzez adres e-mail gmina@janow.com.pl oraz skrzyknę ePuap.

W Urzędzie załatwisz sprawy między innymi z zakresu: podatków i opłat, w tym gospodarki odpadami, meldunków, PESEL, ślubów, planowania przestrzennego i geodezji, najmu lokali komunalnych, infrastruktury drogowej, oświetleniowej, gminnych inwestycji, ochrony środowiska, działalności gospodarczej, ochrony przeciwpożarowej, gminnych zamówień publicznych.

W celu ułatwienia Państwu poruszania się pośród licznych procedur, Urząd Gminy Janów przygotował poradnik interesanta, w którym pobierzecie aktualne wzory formularzy poszczególnych komórek organizacyjnych, więcej na stronie: www.janow.com.pl w zakładce "Poradnik Interesanta"


Dostępność architektoniczna budynku Urzędu:

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą 2 wejścia - główne od strony ulicy Parkowej i boczne od strony parkingu przy budynku. Sekretariat znajduje się na I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze. Wejścia do budynku nie posiadają barier architektonicznych ponieważ przy wejściu głównym zamontowana jest winda z systemem przyzywowym dla osób niepełnosprawnych. Petenci mogą na parterze załatwiać sprawy dotyczące USC (dowody osobiste, zameldowania), podatków, gruntów, opłat skarbowych (kasa Urzędu), a także decyzji administracyjnych związanych z budownictwem (decyzje o warunkach zabudowy, numeracja porządkowa nieruchomości, zaświadczenia o mpzt) i ochroną środowiska (decyzje środowiskowe, wycinka drzew, itp.) Na parterze znajduje się również biuro ODR oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS).

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Urzędu Gminy.

 

Materiał filmowy zrealizowano w ramach projektu "Poprawa dostępności Urzędu Gminy Janów". Projekt uzyskał wsparcie z grantu Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Powrót na początek strony