Instalacje z wykorzystaniem OZE dla mieszkańców Gminy Janów

Z przyjemnością informujemy mieszkańców Gminy Janów, iż w dniu 23 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Janów podpisał z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu grantowego p.n.: „Instalacje z wykorzystaniem OZE dla mieszkańców gminy Janów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu grantowego wynosi: 1.821.516,00 zł

Powrót na początek strony