Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji

Wójt Gminy Janów i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie zapraszają na Festiwal "Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji".

12  września 2021 r. w godz.  11:00 - 17:00 Izba Tkactwa Dwuosnowowego, Janów, ul. Białostocka 14

Powrót na początek strony