Rada Gminy

Kadencja 2018 - 2023
Rada Gminy Janów

Przewodniczący Rady Gminy:
Bielec Andrzej Zygmunt

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Turel Dariusz

Radni:
Grabala Jan
Kotowski Wojciech
Leszczyński Tomasz
Maksimczyk Justyna
Olszewski Tomasz
Skowroński Marcin
Sosnowski Marek
Stasiełuk Zdzisław
Suchocki Marek
Szacki Ryszard
Szubzda Grzegorz
Żamojtuk Bogusław
Żamojtuk Wojciech

Powrót na początek strony