Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Kadencja 2018 - 2023
Rada Gminy Janów

Przewodniczący Rady Gminy:
Bielec Andrzej Zygmunt

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Turel Dariusz

Radni:
Grabala Jan
Kotowski Wojciech
Leszczyński Tomasz
Maksimczyk Justyna
Olszewski Tomasz
Skowroński Marcin
Sosnowski Marek
Stasiełuk Zdzisław
Suchocki Marek
Szacki Ryszard
Szubzda Grzegorz
Żamojtuk Bogusław
Żamojtuk Wojciech

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy